Danh mục bài viết
Hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên bán hàng
Hỗ trợ kỹ thuật
Quy chế hoạt động
1.1. 3T ELECTRIC cung cấp các dịch vụ trực tuyến cho Đại Lý với nhu cầu giới thiệu và bán sản phẩm tới Khách hàng tiềm năng có nhu cầu mua các sản phẩm của Đại Lý.

1.2. Tất cả Đại Lý tham gia giao dịch trên 3T ELECTRIC tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên thông qua hợp đồng và không trái với qui định của pháp luật hiện hành.

1.3. Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tham gia giao dịch trên 3T ELECTRIC phải được phép kinh doanh, lưu hành và không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

1.4. Mọi hoạt động mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trên 3T ELECTRIC phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

1.5. Sàn giao dịch 3T ELECTRIC chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo, giới thiệu các chương trình liên quan đến việc bán sản phẩm của Đại Lý bao gồm khuyến mãi, giảm giá, nhưng mức khuyến mại, giảm giá sẽ không vượt quá 50% theo qui định tại điều 5 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006. Ngoài ra 3T ELECTRIC còn cung cấp dịch vụ giao hàng ủy thác cho các Đại Lý.