Danh mục bài viết
Hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên bán hàng
Hỗ trợ kỹ thuật
Gửi yêu cầu hỗ trợ
Quy định:

Các yêu cầu hỗ trợ sẽ được giải đáp trong vòng 24h. Với các yêu cầu gửi ngày nghỉ cuối tuần sẽ được phản hồi chậm nhất vào ngày thứ 2 của tuần kế tiếp.
Trong khi chờ phản hồi của Ban quản trị vui lòng không gửi thêm yêu cầu có cùng nội dung với yêu cầu đã gửi trước đó.

Các trường hợp khiếu nại cần nhiều thời gian kiểm tra và hỗ trợ Ban quản trị sẽ có phản hồi hẹn thời gian giải quyết cụ thể.